DATE PERSONALE:
NUMELE: POPOVICIU
PRENUMELE: VALERIU-ADRIAN

E-mail: pvaleriu@uoradea.ro
PROFESIA DE BAZĂ: Inginer specializarea Electrotehnică
LOCUL DE MUNCĂ: UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
FUNCŢIA: Inginer de sistem
LIMBI STRĂINE: engleză
STUDII SUPERIOARE:
Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Oradea.
DOMENII DE COMPETENŢĂ:
Informatică
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
• 1987 – 2001 laborant la Laboratorul „Microunde” din cadrul Universităţii din Oradea;
• 2001 - 2002 inginer la Facultatea de Protecţia Mediului din Oradea;
• 2002 – prezent inginer de sistem în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii din Oradea.