NUMELE ŞI PRENUMELE:                       Traian Modog

PROFESIA :                                                  inginer

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:                     15.04.1960, Borod

NAŢIONALITATEA:                                   română

NUMĂR DE ANI DE ACTIVITATE:         23

 

EDUCAŢIA:

Perioada

Instituţia

Cursuri efectuate

Data absolvirii

Titlul obţinut

1982-1987

INSTITUTUL DE MINE PETROŞANI

Cursuri universitare la zi

Iunie 1987

inginer

2002

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

Cursuri postuniversitare de perfecţionare

Iunie 2002

 

1998-2008

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

Cursuri postuniversitare de doctorat

17.12.2008

doctor

2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELOR

Cursuri postuniversitare de perfecţionare

14.03.2008

 

 

FUNCŢIA PREZENTĂ: - şef lucrări universitar – UNIVERSITATEA DIN ORADEA, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru, Depertamentul Cadastru şi Arhitectură.

 

SPECIALIZAREA:  - inginer topograf

- topograf autorizat să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei din categoria D, conform regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 538 din 01.10.2001, în baza Certificatului de Autorizare Seria B nr. 3570, emis de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie

- doctor,  cu lucrări de cercetare în Urmărirea Cimportării în Timp a Construcţiilor

 

REZUMATUL RESPONSABILITĂŢILOR PRINCIPALE:

-         1987-1990 – ingginer topograf stagiar – Exploatarea Minieră Şuncuiuş

-         1990-1993 – inginer topograf  de sector – Exploatarea Minieră Voivozi

-         1993 – 1997 – inginer topograf mină, şef birou tehnic-topogeo – Mina Borod

-         1998-2000 – inginer topograf  în cadrul laboratorului UCC al SH Cluj, UE Crisuri Oradea, responsabil cu activitatea topografică

-         1998-prezent – responsabil cu activitatea topogeodezică a SC MODOG TOPOGEO SRL

-         2000-prezent – şef lucrări universitar la Universitatea din Oradea – responsabil cu activitatea de cercetare din domeniul urmăririi comportării în timp a construcţiilor

 

 

EXPERIENŢĂ:

-         1990-1993 – conducerea lucrărilor miniere în execuţie la Exploatarea Minieră Voivozi, sector Borod

-         1993 – 1997 – conducerea lucrărilor miniere în execuţie, coordonarea activităţii tehnice, topografice şi geologice la  Mina Borod

-         1995-2005 – efectuarea de expertize judiciare topografice în cadrul Biroului Central pentru Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei

-         2001-2005 – „Realizare documentaţii topografice, conform HG 834/1991,  pentr obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru amplasamentele: Sediu SH Cluj, MHC Cluj I, Depozit Gârbău, CHE Floreşti I, CHE Floreşti II, CHE Gilău I, CHE Gilău II, CHE Tarniţa, CHE Mărişelu, CHE Lugaşu, CHE Tileagd, CHE Săcădat, CHE Fughiu, Lac compensator Oşorhei, CHE Munteni, Bazin compensator Bulz” din cadrul SH Cluj – peste 300 ha – responsabil lucrare

-         2001-2005 – „Măsurători topo-geodezice pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor hidroenergetice din amenajarea Criş – Acumularea Lugaşu” – şef colectiv de cercetare

-         2001-2005 – „Măsurători topo-geodezice pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor hidroenergetice din amenajarea Criş – Acumularea Tileagd” – şef colectiv de cercetare

-         2006-2008 – „Documentaţii cadastrale de întabulare a dreptului de proprietate obţinut de SH Cluj prin certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru amplasamentele : CHE Mărişelu, CHE Lugaşu, CHE Tileagd, CHE Fughiu, CHE Sacadat, Lac compensator Oşorhei, CHE Remeţi”, din cadrul SH Cluj – peste 200 ha – responsabil lucrare

-         Aprilie-decembrie 2007 – „Măsurători topo-geodezice pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor hidroenergetice de la Baraj Poiana Mărului” – director proiect

-         Aprilie-decembrie 2007 – „Măsurători topo-geodezice pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor hidroenergetice de la Baraj Herculane” – director proiect

-         Aprilie-decembrie 2008 – „Măsurători topogeodezice de UCC la obiectivele hidroenergetice din cadrul Suc. Hidrocentrale Caransebeş” – director proiect

-         August-septembrie 2009 – Măsurători topogeodezice pentru urmărirea tasării şi deplasării construcţiilor energetice la S.C. Electrocentrale Oradea S.A., pe anul 2009, inclusiv la depozitul de zgură şi cenuşă Santăul Mic” – 20 reperi de fundamentali şi 300 reperi de urmăriredirector proiect

-         2008-2009 – „Măsurători topogeodezice necesare obţinerii autorizaţiei de construire şi a avizelor de racordare şi funcţionare pentru 40 amplasamente instalaţii eoliene” – Compania Eoliană – director proiect

-         2009-2010 – „Măsurători topogeodezice şi documentaţii cadastrale de întabulare a dreptului de proprietate asupra canalului de aducţiune de la Vadu Crişului la Aleşd, CHE Aştileu I şiCHE Aştileu II” – 50 ha – director proiect

-         2010 - „Măsurători topogeodezice de UCC la obiectivele hidroenergetice din cadrul Suc. Hidrocentrale Caransebeş” – director proiect

 

 

OPERARE CALCULATOR ŞI PROGRAME

-         Toposys - folosit

-         Sipreg - cunoscut

-         Aport 2000 - folosit

-         Mapsys - folosit

-         Autocad - cunoscut

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: - limba engleză şi franceză - slab

 

 

PUBLICAŢII ŞI REFERATE:

-         Modog, T. (2000). „Corelarea variaţiei deplasărilor orizontale „aval – Amonte”  ale Barajului Drăgan cu variaţia altor parametrii urmăriţi”, Analele Universităţii din Oradea, TOM III, Fascicula Cadastru, pg. 77-84. ISSN 1453-9497.

-         Modog, T. (2001). „Interpretarea deplasărilor determinate topografic la Barajul Drăgan”, Analele Universităţii din Oradea, TOM IV, Fascicula Cadastru, pg. 77-84. ISSN 1453-9497.

-          Modog, T. (2006) „Determinarea stabilităţii reţelei de sprijin de la BARAJUL  DRĂGANU, comparativ, prin măsurători clasice şi măsurători GPS, prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, Universitatea din Oradea, noiembrie 2006.

-         Teuşdea Alin C.; Modog T., (2007).Fourier correlation of Drăgan dam horizontal deformations measured topographically and by physically methods”, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Fizică, (acceptat spre publicare).

-         Teuşdea, A.; Modog, T., (2008). „Fourier correlations of dam horizontal movements time series”, Journal of Electrical and Electronics Engineering, ISSN 1844 – 6035, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, pg. 267-270.

-         Teusdea, A.C.; Modog, T. & Mancia, A. (2008). Dragan Dam Deformations Analisys with Fourier Correlation (2008). 1381-1382, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-68-1, ISSN 1726-9679, pp 691, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2008 (ISTP/ISI Proceedings M/IT).

-         Modog T.; Teuşdea Alin C.; Puşcaş S., Fourier Correlation Analysis of Drăgan Dam 3D horizontal movements, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Fizică, ISSN: 1224-9718, pp. 88-92, (2008).

-         Modog, T.; Teză de doctorat cu tema „CONTRIBUŢII LA URMARIREA FENOMENELOR DE STABILITATE A CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE AFERENTE ZONEI CRIŞ, DRĂGAN-IAD, SOMEŞ”, susţinută public la Universitatea Tehnică din Petroşani la 17 decembrie 2008

-         Teusdea, A. C.; Modog, T.; Gombos, D. & Mancia, M. (2009). Fourier Correlations of Dragan Dam Horizontal Deformation 1D and 2D Time Series (2009)., Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679, pp 0853-0855, Editor B[ranko] Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2009.

-         Modog, T.; Teusdea, A. C.; Negrău, V, S.; Gombos, D. (2010). Sparse Time Series Interpolation of Dam Displacements., Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-70-5, ISSN 1726-9679, pp 0429-0430, Editor B[ranko] Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2010.

-         Modog, T.; Teusdea, A. C. (2010). Drăgan Dam Monitoring by Correlation Analysis of the Horizontal Deformations., Analele Universităţii din Oradea, Fascicola “Construcţii şi instalaţii Hidroedilitare”, Vol.XIII, ISSN 1451-4067, pp 239-244, Editura Universităţii din Oradea, 2010.

-         Modog, T.; Teusdea, A. C. (2010). Contour Constrained Radial Basis Funcsions Interpolation of TPS and RTK-GNSS Points., Analele Universităţii din Oradea, Fascicola “Construcţii şi instalaţii Hidroedilitare”, Vol.XIII-2, ISSN 1451-4067, pp 189-198, Editura Universităţii din Oradea, 2010.