DATE PERSONALE:
NUMELE: GROZA
PRENUMELE: OTHILIA-MARIANA
 
PROFESIA DE BAZĂ: inginer constructor
GRADUL DIDACTIC: şef lucrări
LIMBI STRĂINE: germana, franceza
STUDII SUPERIOARE:
Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, specializarea „Construcţii Civile, Industriale şi Agricole”.
DOMENII DE COMPETENŢĂ:
• Fizica Construcţiilor,
• Geometrie descriptivă,
• Proiectare.
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
• Zugrav ucenic la T.C.L.O. 1975,6,7;
• Desenator tehnic atestat la LIC 1978;
• Operator prefabricate la I.M.C. Oradea – 1979;
• Studentă, 1979-84, responsabil sport-turism în ASC, pe facultate;
• Inginer la şantierul 2 şi 4 din cadrul TAGCM – Bihor, 1984-1991;
• Profesor titular la liceul de Construcţii Oradea, 1991-2004;
• Grade didactice în învăţământul preuniversitar: definitivat, II,I;
• Titular în învăţământul superior din 01.09.2003;
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDITORIALĂ:
• 3 lucrări de cercetare din cadrul trustului de construcţii;
• 6 lucrări prezentate la sesiuni de comunicări;
• 4 lucrări realizate în cadrul perfecţionărilor (grad I, doctorat);
PREMII ŞI DISTINCŢII:
• gradaţie de merit pe anii 2001-2004, pentru ingineri, din partea Inspectoratului Şcolar Bihor;
ALTE ACTIVITĂŢI:
• membru fondator al Societăţii Nymphae;
• membru fondator al OFS Oradea.