DATE PERSONALE:
NUMELE: PRICHICI
PRENUMELE: MARIANA – ADRIANA

 
PROFESIA DE BAZĂ: inginer
LOCUL DE MUNCĂ: UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ, CATEDRA DE MECANICĂ – cadru didactic titular;
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII, CATEDRA DE CONSTRUCŢII – cadru didactic asociat.
GRADUL DIDACTIC: Conferenţiar universitar doctor inginer
LIMBI STRĂINE: engleza, franceza
STUDII SUPERIOARE:
• Facultatea de Hidrotehnică din Bucureşti, 1983;
• Doctorat la Universitatea Tehnică Cluj – Napoca, Facultatea de Construcţii de Maşini, 2000.
DOMENII DE COMPETENŢĂ:
Inginerie mecanică, Vibraţii mecanice, Construcţii Hidrotehnice, Alimentări cu apă şi Canalizări, Porturi şi Amenajări portuare, Regularizări de rβuri.
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
• 1983 – 1990 Oficiul de Gospodărire a apelor Bihor – inginer ξn cadrul Compartimentului Proiectare;
• 1990 – 1991 asistent universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Electromecanică, catedra de Mecanică;
• 1991 – 2000 şef de lucrări la Universitatea din Oradea, Facultatea de Mecanică, catedra de Mecanică;
• 2000 – prezent conferenţiar universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, catedra de Mecanică;
• cadru didactic asociat la Facultatea de Arhitectură şi Construcţii din Oradea, de la ξnfiinţare.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDITORIALĂ:
• 40 lucrări publicate la sesiuni de comunicări ştiinţifice, din care 8 la sesiuni internaţionale;
• 25 proiecte elaborate;
• 5 contracte de cercetare ştiinţifică;
• 4 cărţi cu ISBN;
• 4 ξndrumătoare de laborator;
• un curs fără ISBN.