DATE PERSONALE:
NUMELE: POP
PRENUMELE: MARIANA
 
PROFESIA DE BAZĂ: inginer constructor, specializarea „Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului”.
GRADUL DIDACTIC: asistent universitar
LIMBI STRĂINE: engleza
STUDII SUPERIOARE:
• Facultatea de Protecţia Mediului, specializarea „Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului”
DOMENII DE COMPETENŢĂ:
Rezistenţa materialelor, Desen tehnic
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
• 2002 – 2004 preparator universitar la Facultatea de Arhitectură şi Construcţii din Oradea;
• din 1.03.2004 asistent universitar la Facultatea de Arhitectură şi Construcţii din Oradea;
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDITORIALĂ:
• 2 lucrări publicate la sesiuni de comunicări ştiinţifice din ţară.