DATE PERSONALE:
NUMELE: PLOAE
PRENUMELE: MIHAELA-TEODORA
 
PROFESIA DE BAZĂ: inginer
GRADUL DIDACTIC: şef lucrări
LIMBI STRĂINE: engleza, franceza
STUDII SUPERIOARE:
Facultatea de Construcţii, Specializarea „Căi Ferate, Drumuri şi Poduri”, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.
DOMENII DE COMPETENŢĂ: Căi de comunicaţii şi lucrări de artă, Rezistenţa materialelor, Statica construcţiilor, Materiale de construcţii.
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
• 1994 – 1996 preparator la Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, Catedra de Construcţii;
• 0ctombrie 1996 – aprilie 1997 inginer la S.C. Instar S.A.;
• Aprilie 1997 – aprilie 1999 inspector de specialitate la Primăria Municipiului Oradea, Serviciul de Investiţii, Biroul de Infrastructură;
• 1999 – 2002 asistent universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, Catedra de Construcţii;
• Din 2002 şef lucrări la Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, Catedra de Construcţii;
• Din 2000 înscrisă la doctorat, la universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, având coordonator ştiinţific pe domnul prof.univ.dr.ing. Cătărig Alexandru.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDITORIALĂ:
• 10 lucrări publicate la sesiuni de comunicări ştiinţifice din ţară;
• o culegere de probleme.