DATE PERSONALE:
NUMELE: MANCIA
PRENUMELE: MIRCEA
 
PROFESIA DE BAZĂ: inginer construcţii, îmbunătăţiri funciare
GRADUL DIDACTIC: şef lucrări dr. ing.
LIMBI STRĂINE: franceza
STUDII SUPERIOARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:
• 1969-1973 Facultatea de Construcţii, Specializarea: Construcţii Îmbunătăţiri Funciare - Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara;
• 1985-1986 Studii Postuniversitare, Specializarea “Hidrologie”, Facultatea de Construcţii - Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara;
• Mai-iunie 1995 - Certificat “Landfill Technologies”, Program Tempus, “Training Center on Sustainable Development” Glasgow Caledonian University U.K. şi Naue Fasertechnik Gmdtl L Co KG., Lübbecke, Germany, Bucureşti;
DOMENII DE COMPETENŢĂ:
Construcţii hidrotehnice, Îmbunătăţiri funciare, Protecţia Mediului, Construcţii hidroedilitare.
FUNCŢII DEŢINUTE:
• 1973 - 1974 Inginer proiectant O.I.F. Zalău;
• 1974 - 1978 Inginer proiectant I.J.G.C.L. Bihor;
• 1978 -1984 Inginer proiectant O.G.A. Bihor;
• 1984 - 2004 Inspector de specialitate – Inspecţia de Stat în Construcţii;
• 2004 Şef lucrări la Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, Catedra de Construcţii.
PUBLICAŢII:
• 14 lucrări publicate la diferite Conferinţe Naţionale şi Internaţionale precum şi Sesiuni de comunicări ştiinţifice din ţară;
• Participări la contracte de cercetare ştiinţifică în domeniile: studii de impact şi studii de bilanţ de mediu, evaluări terenuri, delimitări administrative, urmărirea comportării în timp a barajelor Lugaşu şi Tileagd.
ALTE FUNCŢII IMPORTANTE:
• Membru al “Asociaţiei Generale a Inginerilor din România” AGIR.