DATE PERSONALE:
NUMELE: FETEA
PRENUMELE: IOANA MARIA
 
PROFESIA DE BAZĂ: INGINER CADASTRU
LOCUL DE MUNCĂ: UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
GRADUL DIDACTIC:ŞEF LUCRĂRI
LIMBI STRĂINE:ENGLEZA, FRANCEZĂ
STUDII SUPERIOARE:
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
DOMENII DE COMPETENŢĂ:
- FOTOGRAMETRIE
- DESEN ŞI INFOGRAFICĂ
- TOPOGRAFIE
- BAZELE GEOMETRICE ALE FOTOGRAMETRIEI
- TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
1999-2001 PREPARATOR, UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI
2001-2003 ASIST. UNIV., UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI
2004 SEF LUCRĂRI, UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDITORIALĂ:
• LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE LA SESIUNILE DE COMUNICĂRI: 9
• CURSURI ŞI CAIETE DE LUCRĂRI PUBLICATE:
• DANCI IOANA – FOTOGRAMETRIE, Caiet de lucrări practice pentru uzul studenţilor, Oradea 2001
• CORCODEL GH., DANCI IOANA, CORCODEL STEFAN, CRAINIC GHIŢĂ – FOTOGRAMETRIE ANALOGICĂ, vol. I, Editura Universităţii din Oradea, 2004
ALTE ACTIVITĂŢI:
• Membru în Consiliul Profesoral al facultăţii
• Practică fotogrametrică
• Membru în Colectivul de cercetare al Catedrei de Topografie – Geodezie privind executarea contractelor de cercetare