Curriculum vitae Europass

 

 

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

DROJ GABRIELA  

E-mail(uri)

g_abyg@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

română

Sex

feminin

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

2006-prezent

Funcţia sau postul ocupat

consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consultanţă generală, finanţări nerambursabile, consultanţă in domeniul ITC

Numele şi adresa angajatorului

SC URBANGIS CONSULTING SRL – Oradea, str Borşului  nr7A

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

consultanţa

Perioada

2008 februarie – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Sef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare materiilor : Sisteme informatice geografice, Sisteme informatice teritoriale, Baze de date, proiectare asistată de calculator

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Oradea – Facultatea de Arhitectură şi Construcţii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar

Perioada

2001-2008 august

Funcţia sau postul ocupat

Sef serviciu GIS

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea implementării GIS la nivelul municipiului Oradea şi a zonei metropolitane Oradea. Iniţiator şi coordonator al consorţiului de GIS, o asociate a deţinătorilor şi utilizatorilor de date spaţiale  la nivelul zonei metropolitane Oradea.

Numele şi adresa angajatorului

Primăria  Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administraţie publică

Perioada

1996 – 2001

Funcţia sau postul ocupat

Informatician

Activităţi şi responsabilităţi principale

Analiza, proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software pentru Primăria Oradea. Administrarea bazelor de date spaţiale 

Numele şi adresa angajatorului

Primăria Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administraţie publică

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

2001 -2008

Calificarea / diploma obţinută

Doctor in ştiinţe

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Informatică – GIS: crearea şi prelucrarea hărţilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Babeş Bolyai - Cluj Napoca,

Perioada

2004

Calificarea / diploma obţinută

Manager de proiecte

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Management de proiecte

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

PM SOLUTION

Perioada

2000,  2001

Calificarea / diploma obţinută

Database Administrator

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Oracle Database Administration

Designer First Class

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Oracle Romania

Perioada

2000

Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Planificare Urbană şi Dezvoltare economică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Harvard

Perioada

1999 -2000

Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Management urban

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Certificat naţional de formare continuă pentru administraţia publică locală

Perioada

1996-1997

Calificarea / diploma obţinută

Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Informatică – Programare paralelă şi distribuită

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Babeş Bolyai - Cluj Napoca,

Perioada

1992-1996

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în informatică

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

informatică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Babeş Bolyai - Cluj Napoca,

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

Perioada

1988-1992

Calificarea / diploma obţinută

Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea matematica-informatica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Emauil Gojdu Oradea

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

 

Foarte bine

 

Foarte bine

 

Foarte bine

 

bine

 

bine

Franceză

 

 

mediu

 

bine

 

mediu

 

mediu

 

satisfacator

Maghiara

 

 

Foarte bine

 

bine

 

Foarte bine

 

Foarte bine

 

satisfacator

Italiana

 

 

mediu

 

bine

 

mediu

 

mediu

 

nesatisfacator

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Am capacitatea de mă adapta uşor în orice anturaj. Capacitatea de comunicare şi expunere este bună ca urmare a experienţei acumulate în calitate de lider de echipă şi  cadru didactic  

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Am abilitatea de a conduce, abilitate câştigată atât în calitate de  lider al echipei de implementare GIS din primărie precum şi ca urmare a proiectelor manageriate.

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Experienţă în redactarea şi managementul proiectelor de finanţare

Analiza şi proiectarea sistemelor informatice

Analize şi scenarii bazate GIS, implementarea sistemelor de suport al deciziilor bazate pe GIS  

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Competenţe: pachetul Microsoft Office, pachetul Adobe, Corel Draw, Geomedia, ArcGIS, Idrisi Erdas etc. programare Borland Delphi,

 

 

Permis(e) de conducere

Categoria B din 2005

 
 

Administrator Site: Ing. Valeriu-Adrian POPOVICIU