DATE PERSONALE:
NUMELE: CÎMPAN
PRENUMELE: GABRIELA
 

PROFESIA DE BAZĂ: Inginer constructor, Specializarea Îmbunătăţiri funciare

LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii
GRADUL DIDACTIC: Şef lucrări dr.ing.

Perioada (de la – până la)

 

23 MARTIE 2010

Numele şi adresa angajatorului

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA, Piaţa Victoriei nr. 2

Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

CONFIRMAT PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI,  CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI NR. 3492 din 24.04.2003 TITLUL ŞTIINŢIFIC DE DOCTOR ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Funcţia sau postul ocupat

 

Doctor inginer

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Activitate de cercetare

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

29 NOIEMBRIE 2009

Numele şi adresa angajatorului

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA, Facultatea de Hidrotehnică,  Str. George Enescu nr. 1/A

Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

SUSŢINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL „SCHEME DE UDARE ŞI MUTARE FOLOSIND ECHIPAMENTELE MOBILE DE UDARE PRIN ASPERSIUNE”

Funcţia sau postul ocupat

 

Doctorand

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Activitate de cercetare

 

Perioada (de la – până la)

 

1 OCTOMBRIE 2003  - PREZENT

Numele şi adresa angajatorului

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA , Str. Universităţii nr. 1

Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Activitate didactică la FACULTATEA  DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII

Funcţia sau postul ocupat

 

Şef lucrări la Catedra de Topografie-Geodezie din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii.

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Susţinere cursuri, lucrări practice, îndrumare proiecte de diplomă, îndrumare studenţi, membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor, membru în comisii de concurs pentru admitere în învăţământul superior, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, membru în comisii de licenţă şi dizertaţie, membră în Comisia de Educaţie permanentă a Universităţii din Oradea, elaborare proiecte de cercetare, cu colectivul catedrei

           

Perioada (de la – până la)

 

1 OCTOMBRIE  2001

Numele şi adresa angajatorului

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA , Str. Universităţii nr. 1

Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Activitate didactică la FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Funcţia sau postul ocupat

 

Titularizată, prin concurs, pe postul de Şef de lucrări la Catedra deTopografie-Geodezie- Construcţii din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului a Universităţii din Oradea.

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Susţinere cursuri, lucrări practice, elaborare proiecte de cercetare, cu colectivul catedrei

 

Perioada (de la – până la)

 

1 octombrie 1996

Numele şi adresa angajatorului

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA , Str. Universităţii nr. 1

Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Activitate didactică la FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Funcţia sau postul ocupat

 

Titularizat, prin concurs, pe postul de Asistent la Catedra de Topografie-Geodezie-Construcţii din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului a Universităţii din Oradea.

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Susţinere lucrări practice, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale

 

Perioada (de la – până la)

 

1 OCTOMBRIE 1995 – 1 octombrie 1996

Numele şi adresa angajatorului

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA , Str. Universităţii nr. 1

Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Activitate didactică la FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Funcţia sau postul ocupat

 

Asistent suplinitor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Susţinere  lucrări practice

 

Perioada (de la – până la)

 

1991 – 1994

Numele şi adresa angajatorului

 

Şcoala Generală Mierlău, jud. Bihor

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor suplinitor

 Studii şi cursuri de specialitate 

• Perioada (de la – până la)

 

 MARTIE 2010

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Hidrotehnică

• Numele calificării primite

 

Doctor în Ştiinţe Inginereşti al Universităţii Politehnica din Timişoara, domeniul Inginerie Civilă. Titlul tezei:  “Scheme de udare şi mutare folosind echipamentele mobile de udare prin aspersiune ”.

 

 

 

• Perioada (de la – până la)

 

IULIE 2009

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 

Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic

• Numele calificării primite

 

Certificat de absolvire a Modulului de Pregătire Psiho-Pedagogică

 

• Perioada (de la – până la)

 

IULIE 2005

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, Specializarea Cadastru

• Numele calificării primite

 

Diplomă de studii postuniversitare

 

Perioada (de la – până la)

 

IULIE 1991

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 

Universitatea Tehnică– TIMIŞOARA – România

• Numele calificării primite

 

Diplomă de inginer – Facultatea de Hidrotehnică– Specializarea Îmbunătăţiri Funciare

 

 

Limba maternă

 

ROMÂNĂ

 

Limbi străine cunoscute   

 

 FRANCEZĂ,

ENGLEZĂ

 

Abilitatea de a citi

 

BINE

 BINE

 

• Abilitatea de a scrie

 

BINE

 BINE

 

• Abilitatea de a vorbi

 

BINE

 SATISFĂCĂTOR

 

 

 

 

 

 

Alte aptitudini şi competenţe

 

Număr de cărţi, lucrări, contracte cercetare, proiectare

 

 

COAUTOR LA O CARTE TEHNICĂ

7 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

2 CONTRACTE DE CERCETARE