DATE PERSONALE:

NUMELE: TRIFA
PRENUMELE: FLORIN SABIN
LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii

GRADUL DIDACTIC: ŞEF LUCRĂRI ING.