DATE PERSONALE:
NUMELE: VARGA
PRENUMELE: CSABA
 
PROFESIA DE BAZĂ: INGINER
LOCUL DE MUNCĂ: UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
GRADUL DIDACTIC: ŞEF LUCRĂRI
LIMBI STRĂINE: FRANCEZA
STUDII SUPERIOARE:
Facultatea de Construcţii, Universitatea "Politehnica" Timişoara, promoţia 1983.
DOMENII DE COMPETENŢĂ:
Elemente de construcţii, Fizica construcţiilor, Tehnologia lucrărilor de construcţii, Proiectare de specialitate-rezistenţă.
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
1983-1986 inginer stagiar T.C.Ind. Oradea
1986-1991 inginer proiectant la Secţia de Proiectare -T.C-Ind. Oradea
1991-1994 inginer proiectant la Departamentul de Proiectare - S.C. Precon S.A. Oradea
1994-1996 director adjunct al Departamentului de Proiectare - S.C. Precon S.A. Oradea
1996-01.03.2004 director al Departamentului de Proiectare - S.C. Precon S.A. Oradea iar la cumul de funcţii şef de lucrări la Catedra de Construcţii, Universitatea din Oradea
Din 01.03.2004 şef de lucrări Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, Catedra de Construcţii.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDITORIALĂ:
Studiul caracteristicilor elastice ale materialelor pentru amortizarea vibraţiilor la fundaţiile de maşini, sesiunea de comunicări ştiinţifice - Facultatea de Construcţii Timişoara, 1982.
Fundaţii de maşini pe elemente elastice pentru amortizarea vibraţiilor, proiect de diplomă - Facultatea de Construcţii Timişoara, 1983.
Doctorand Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, specialitatea ştiinţe inginereşti-ingineria construcţiilor.
ALTE ACTIVITĂŢI:
Proiecte specialitatea rezistenţă, expertize tehnice.