DATE PERSONALE:
NUMELE: ROMAN
PRENUMELE: MIHAELA-ANA

E-mail: elaromana@yahoo.com
 

experienţă profesională

Date (de la – până la)

 

octombrie 1998 - octombrie 2000

Denumirea şi adresa angajatorului

 

Universitatea din Oradea(Facultatea de Protecţia Mediului), str. Armatei Române nr.5

Tipul domeniului sau sectorului

 

Învăţământ universitar

Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Preparator universitar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

lucrări de laborator, proiecte, orare, îndrumare studenţi, coordonare proiecte de diplomă etc.

Date (de la – până la)

 

octombrie 2000 - decembrie 2002

 

Denumirea şi adresa angajatorului

 

Universitatea din Oradea(Facultatea de Protecţia Mediului), str. Armatei Române nr.5

 

Tipul domeniului sau sectorului

 

Învăţământ universitar

 

Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

asistent universitar

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

lucrări de laborator, proiecte, orare, îndrumare studenţi, coordonare proiecte de diplomă etc.

 

Date (de la – până la)

 

noiembrie 2000 - noiembrie 2007

 

Denumirea şi adresa angajatorului

 

Universitatea din Oradea(Sindicatul “Corpul Profesional Universitar”), str. Universităţii nr.1

 

Tipul domeniului sau sectorului

 

Învăţământ universitar

 

Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Secretar general al sindicatului

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Evidenţa membrii de sindicat, corespondenţa etc.

 

Date (de la – până la)

 

decembrie 2002 - februarie 2006

 

Denumirea şi adresa angajatorului

 

Universitatea din Oradea(Facultatea de Arhitectură şi Construcţii), str. Universităţii nr.1

 

Tipul domeniului sau sectorului

 

Învăţământ universitar

 

Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Şef lucrări

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Cursuri, lucrări de laborator, proiecte, orare, îndrumare studenţi, coordonare proiecte de diplomă etc.

 

Date (de la – până la)

 

aprilie 2004 - noiembrie 2006

 

Denumirea şi adresa angajatorului

 

Universitatea din Oradea(Facultatea de Arhitectură şi Construcţii), str. Universităţii nr.1

 

Tipul domeniului sau sectorului

 

Învăţământ universitar

 

Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Organizarea de manifestării ştiinţifice, adrese, coordonarea depunerilor de dosare pentru concursurile posturilor didactice vacante, anunţuri ştiinţifice, responsabil al site-ului facultăţii, editarea şi publicarea volumelor cu lucrări ale conferinţelor, participarea la şedinţe ale Consiliului facultăţii etc.

 

Date (de la – până la)

 

februarie 2006 - prezent

 

Denumirea şi adresa angajatorului

 

Universitatea din Oradea(Facultatea de Arhitectură şi Construcţii), str. Universităţii nr.1

 

Tipul domeniului sau sectorului

 

Învăţământ universitar

 

Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Şef lucrări dr.

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Cursuri, lucrări de laborator, proiecte, orare, îndrumare studenţi, coordonare proiecte de diplomă etc.

 

Date (de la – până la)

 

ianuarie 2007 - prezent

 

Denumirea şi adresa angajatorului

 

S.C. AQUACONS S.R.L., str. Berzei nr.4, Oradea, jud. Bihor

 

Tipul domeniului sau sectorului

 

Proiectare în domeniul Inginerie Civilă (construcţii şi instalaţii hidroedilitare)

 

Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Inginer proiectant de specialitate (cumul de funcţii)

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Întocmirea de proiecte de construcţii şi instalaţii hidroedilitare

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

• Date (de la  – până la)

 

Octombrie 1993 – iulie 1998

• Denumirea şi tipul instituţiei care asigură studiile / formarea

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului

• Domeniul studiat

 

Inginerie Civilă

• Titlul calificării obţinute

 

Inginer constructor (Diploma de Inginer)

• Date (de la  – până la)

 

Octombrie 2002 – iulie 2003

• Denumirea şi tipul instituţiei care asigură studiile / formarea

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii

• Domeniul studiat

 

Inginerie Civilă

• Titlul calificării obţinute

 

Diploma de Studii Aprofundate

• Date (de la  – până la)

 

Decembrie 1999 – februarie 2006

• Denumirea şi tipul instituţiei care asigură studiile / formarea

 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Hidrotehnică

• Domeniul studiat

 

Inginerie Civilă

• Titlul calificării obţinute

 

Doctor în ştiinţe inginereşti

aptitudini şi competenţe personale

 

 

limba  maternă

 

ROMANA

 

limbi străine

 

 

 

GERMANA

FRANCEZA

ENGLEZA

 

• citit

 

bine

satisfăcător

foarte bine

 

• scris

 

bine

satisfăcător

foarte bine

 

• vorbit

 

satisfăcător

satisfăcător

bine

 

 

 

 

 

 

 

aptitudini şi competenţe sociale

 

 

Capacitate de colaborare şi munca în echipă.

aptitudini şi competenţe organizatorice

 

 

Abilităţi în planificarea sarcinilor proprii şi ale colaboratorilor.

Abilităţi în organizarea conferinţelor, a cursurilor festive, excursii pentru practica studenţilor etc.

aptitudini şi competenţe tehnice

 

Proiectare în: Alimentări cu apă, Canalizări, Staţii de tratare, Staţii de epurare

PERMIS DE CONDUCERE

 

-

 informaţii suplimentare

 

30 lucrări ştiinţifice publicate la conferinţe naţionale şi internaţionale,

12 contracte de cercetare

 Oradea, mai 2008