DATE PERSONALE:
NUMELE: CĂTĂRIG
PRENUMELE: ALEXANDRU TEOFIL
PROFESIA DE BAZĂ: Inginer constructor.
LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii.
GRADUL DIDACTIC: Profesor universitar doctor inginer
LIMBI STRĂINE: Franceza.
STUDII SUPERIOARE:
Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, în anul 1960.
TITLU ŞTIINŢIFIC:
Doctor inginer, din anul 1971.
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT ÎN SPECIALITATEA:
Inginerie civilă.
DOMENII DE COMPETENŢĂ:
• Calculul static şi dinamic al structurilor.
• Proiectarea asistată de calculator.
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:
• 1960 -1961 - preparator,
• 1961 -1968 - asistent,
• 1968 -1974 - şef de lucrări,
• 1974 -1978 - conferenţiar,
• 1978 - şi în prezent - profesor.
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDITORIALĂ:
• Cărţi: 14.
• Manuale universitare: 8.
• Articole: 210, publicate în ţară şi în străinătate (Anglia, Franţa, Austria, Portugalia, Ungaria, SUA, Belgia, Mexic, Germania, Yugoslavia, Polonia, Singapore, Malaezia).
• Contracte de cercetare şi proiectare: 99.
ASOCIAŢII ŞTIINŢIFICE:
• Societatea de Inginerie Asistată de Calculator (SIAC).
• Asociaţia Română de Inginerie Seismică (ASIR).

DISTINCŢII:
• Profesor emerit
• Ordinul Muncii clasa a III-a,
• Profesor universitar evidenţiat, distincţie acordată de Ministerul Invatamantului
• Ordinul Meritul pentru invaţămant clasa I
• Premiul de excelenţă "ALTISSIMUS STRUCTOR" in cerecetarea stiinţifică, premiu acordat de Biroul Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
• Diplomă de Recunostinţă, distincţie acordata de Senatul Universiţătii Tehnice din Cluj-Napoca
• Diplomă "Titu Maiorescu" clasa I, acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului.

FUNCŢII:
• Prorector, 1977 - 1984.
• Decan, 1989 - 1990 (Facultatea de Construcţii)
• Şef de Catedră, din anul 1985 şi în prezent (Catedra de Mecanica construcţiilor).