Meniul Principal
 

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE PARTICIPĂ ÎN PROGRAMUL ERASMUS+, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 
 
I. Criterii eliminatorii de eligibilitate:
Candidatul trebuie să deţină titlul de DOCTOR (pentru mobilităţi Teaching Assignment)
1.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2017-2018;
1.3. Dosarul de concurs al candidatului este corect 
și complet întocmit și a fost depus în termenul sus-menționat.
II.  Criterii de departajare
 1. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus STA câştigate în ultimii 3 ani;   3 puncte
 2. Candidatul cunoaşte limba engleză sau limba ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare:  10 puncte
 3. Candidatul nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al Facultatii de Construcţii si Arhitectură a Universităţii din Oradea : 3 puncte
 4. Candidatul dovedeşte participarea activă la activităţi specifice programului Erasmus:
-          Iniţiere de acorduri bilaterale :  7 puncte
-          Implicare si incurajare studenti pentru a obtine o bursa Erasmus :  5 puncte
-          Consiliere studenţi Erasmus (Incoming sau Outgoing) : 5 puncte
-          Participarea la selecţia studenţilor :  5 puncte
-          Schimburi ştiinţifice inter-universitare :  5 puncte
 1. Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă :  5 puncte
6.      Candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate :  2 puncte
 
 Punctaj maxim: 50 puncte
 
Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

 

 DOSARUL pentru TEACHING/PREDARE

 • Teaching Agreement =Programul de lucru (Anexa 1 TA) aprobat de ambele parti (copie, scanat sau original) (in atasament word Mobility agreement teaching) download direct

 • Fisa individuala mobilitate TA (in atasament Fisa individuala TA) download direct

 • CV (format Europass, fără lista publicațiilor)

 • Copie după actul de identitate

 • Cod IBAN – Banca Transilvania

 Dosar TRAINING/FORMARE

 • Training Agreement = Programul de lucru (Anexa 1 ST) aprobat de ambele parti (copie/scanat sau original) (in atasament mobility agreement training en) download direct

 • Fisa individuala de mobilitate ST (in atasament Fisa individuala ST) download direct  

 • CV (format Europass, fără lista publicațiilor)

 • Copie după actul de identitate

 • Cod IBAN – Banca Transilvania

 

coordonator site: Sef lucrari dr.ing. Dan GOMBOS                                      administrator site: Ing. Valeriu-Adrian POPOVICIU