Meniul Principal

 
 
Informatii specializari                                                              Arhitectura pregatire candidati
 
admitere 2017

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER

 

Programul de studiu

nr. locuri bugetate

nr. locuri taxa

nr. total locuri

Taxa

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)

19 56 75 2.800 lei/an

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM)

19 41 60 2.800 lei/an

Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC)

19 41 60 2.800 lei/an

Arhitectură (Arh)

19 21 40 4.000 lei/an

Master Constructii Inteligente si Sustenabile (C.I.S.)

25 25 50 3.000 lei/an
 
Perioada Arhitectura Constructii Civile Industriale si Agricole, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Masuratori Terestre si Cadastru

MASTER

Constructii Inteligente si Sustenabile

(CIS)

   inscrierea candidatilor

11-18 iulie 2017

11-20 iulie 2017

11-18 iulie 2017

Arhitectura

 - proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R

20 iulie 2017  

20 iulie 2017 (interviu)

- proba a II-a (desen tehnic)

20 iulie 2017
- depunerea contestatiilor 22 iulie 2017 22 iulie 2017 21 iulie 2017
- afisarea rezultatelor preliminare 21 iulie 2017 21 iulie 2017 21 iulie 2017
   confirmarea ocuparii locului 24 – 27 iulie 2017 24 – 27 iulie 2017

24-27 iulie 2017

   afisarea rezulatelor finale 28 iulie 2017

 

     Inscrierea se va face in sala 102 etajul I, imobilul situat pe str. B.St.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sambata, intre orele 9-12.

 Taxe admitere

 
Taxe Valoare
Taxa de înscriere

150 lei

Taxa pentru contestaţii 150 lei
Taxa de înmatriculare 100 lei
Taxa procesare dosar (pentru studentii straini) 150 euro
 
 

Criterii de admitere

Programul de studiu

Forma şi durata studiilor

Criterii de admitere

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului

Zi, 4 ani

Media la examenul de bacalaureat.

     În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

          - nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

         - certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor 
       digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Măsurători Terestre şi Cadastru

Arhitectură

Zi, 6 ani

Proba 1*: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2*: Desen tehnic (cu o pondere de 70%),

* Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont

de: prima medie de la examenul de bacalaureat.

                  * Probele de admitere la programul de studiu Arhitectură pot fi susţinute în limba română sau în limba maghiară.

 
Dosar inscriere Licenta

      

  • Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic:

 

1.  

Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)

2.  

Diplomă de bacalaureat în original şi copie

3.  

Certificat de naştere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)

4.  

Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie  

5.  

Carte de identitate sau pașaport  în copie (şi original pentru conformitate);

6.  

Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;

7.  

Două (2) fotografii tip carte de identitate/ patru (4) fotografii tip carte de identitate pentru specializarea Arhitectură

8.  

Chitanţă de achitare a taxei de admitere.

9.  

Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.

10.   

Acte justificative pentru candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale şi internaţionale

11.   

Pentru candidații care au absolvit o facultate sau au frecventat o facultate și au fost exmatriculați sau retrași sau care sunt în paralel înscriși la o altă facultate / program de studiu al facultății noastre trebuie să depună la dosar în momentul înscrierii adeverință din care să rezulte câți ani au fost înscriși la buget și numărul de semestre în care au beneficiat de burse.

 

Dosar inscriere Master

 

  • Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic:

 

1.  

Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)

2.  

Diplomă de bacalaureat în original şi copie

3.  

Diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie , respectiv adeverinţă - în original sau copie (din care să rezulte media la examenul de licenţă / diplomă, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licență) - în cazul absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă / diplomă în anul 2017. În cazul în care candidatul prezintă copii , acestea vor fi însoţite de adeverința doveditoare a depunerii actelor în original la înscrierea la o altă facultate.

4.  

Certificat de naştere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)

5.  

Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie  

6.  

Carte de identitate sau pașaport  în copie (şi original pentru conformitate);

7.  

Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;

8.  

Două (2) fotografii tip buletin de identitate;

9.  

Chitanţă de achitare a taxei de admitere.

10.   

Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.

11.   

Supliment la diplomă original și copie pentru promoţiile anterioare.

12.   

Declaraţie pe propria răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de master.

13.   

Adeverinţa din care să reiasă nota pe care au obţinut-o la susţinerea proiectului de diplomă şi media multianuală (acestea reprezentând criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor pe ultimul loc) – Numai candidaţii care au susţinut examenul de diplomă în alte instituţii decât Universitatea din Oradea

 

      Informaţiile referitoare la admitere sunt afişate şi pe pagina de web a Universităţii din Oradea, la adresa: https://www.uoradea.ro/Admitere

 

       ■  Arhiva Admitere

 

coordonator site: Sef lucrari dr.ing. Dan GOMBOS                                        administrator site: Ing. Valeriu-Adrian POPOVICIU