CALENDAR ADMITERE LOCURI DISPONIBULE TAXE ADMITERE CRITERII ADMITERE REZULTATE ADMITERE DOSAR INSCRIERE
    Meniul Principal
Informatii specializari

admitere 2018

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER

Arhitectura pregatire candidati
     
       

Rezultate admitere

Programul de studiu

sesiunea iulie sesiunea septembrie
Rezultate preliminare Rezultate finale Respinsi Rezultate preliminare Rezultate finale Respinsi

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)

licență PDF PDF   PDF PDF  

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM)

PDF PDF   PDF PDF  

Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC)

PDF PDF   PDF PDF  

Arhitectură (Arh)

PDF PDF   PDF PDF  

Constructii Inteligente si Sustenabile (C.I.S.)

Master

PDF PDF   PDF PDF  
Cum confirm locul?   Cum si unde platesc taxele de confirmare?
 

Cifră școlarizare

 sesiunea iulie / septembrie

Programul de studiu

nr. total locuri

sesiunea iulie

sesiunea septembrie

Taxa anuala pt. locurile nebugetate

nr. locuri bugetate

nr. locuri taxa

nr. locuri bugetate

nr. locuri taxa

nr. total locuri septembrie

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)

licență

75 23 3 - 49 49 3.000 lei/an
Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM) 60 4 1 17 38 55 3.000 lei/an
Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC) 60 19 1 2 38 40 3.000 lei/an
Arhitectură (Arh) 40 16 - 6 18 24 4.000 lei/an
Constructii Inteligente si Sustenabile (C.I.S.)

Master

50 19 1 1 29 30 3.300 lei/an

 

Calendar admitere

sesiunea septembrie 2018

 

Etape

Arhitectura

Constructii Civile Industriale si Agricole, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Masuratori Terestre si Cadastru

MASTER

Constructii Inteligente si Sustenabile

(CIS)

Inscrierea candidatilor

5-18 septembrie 2018

5-18 septembrie 2018

5-18 septembrie 2018

Probe concurs

 - proba I, eliminatorie (desen liber),
   cu admis/respins

19 septembrie 2018

Detalii PDF

 

 

19 septembrie 2018

(interviu, ora 12 Decanat)

 - proba a II-a (desen tehnic)

Afisarea rezultatelor preliminare

19 septembrie 2018  ora 19

Depunerea contestatiilor

20 septembrie 2018  de la ora 9-12

Confirmarea candidati etapa I

20-21 septembrie 2018

Afisarea rezulatelor etapa I

21 septembrie 2018  ora 16

  Confirmare rezultate finale 22 septembrie 2018
  Afisare rezultate finale

22 septembrie 2018

sesiunea iulie 2018

Etape

Arhitectura

Constructii Civile Industriale si Agricole, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Masuratori Terestre si Cadastru

MASTER

Constructii Inteligente si Sustenabile

(CIS)

Inscrierea candidatilor

5-17 iulie 2018

5-24 iulie 2018

5-19 iulie 2018

Probe concurs

 - proba I, eliminatorie (desen liber),
   cu admis/respins

19 iulie 2018

Detalii PDF

Candidati sesiunea iulie 2018

 

20 iulie 2018

(interviu, ora 9 Decanat)

 - proba a II-a (desen tehnic)

Afisarea rezultatelor preliminare

20 iulie 2018

24 iulie 2018 ora 17

23 iulie 2018

Depunerea contestatiilor

21 iulie 2018  de la ora 9-12

   

Confirmarea candidati etapa I

23-26 iulie 2018

25-30 iulie 2018 ora 17

23-30 iulie 2018

Afisarea rezulatelor etapa I

31 iulie 2018 ora 14

  Confirmare rezultate finale

31 iulie 2018 ora 17

 

     Inscrierea se va face in sala 102 etajul I, imobilul situat pe str. B.St.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sambata, intre orele 9-12.

 

 Taxe admitere

Taxe Valoare
Taxa de înscriere

150 lei

Taxa pentru contestaţii 150 lei
Taxa de înmatriculare 100 lei
Taxa procesare dosar (pentru studentii straini) 150 euro
 

Criterii de admitere

Programul de studiu

Forma şi durata studiilor

Criterii de admitere

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului

Zi, 4 ani

Media la examenul de bacalaureat.

     În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

          - nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

         - certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor 
       digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Măsurători Terestre şi Cadastru

Arhitectură

Zi, 6 ani

Proba 1*: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2*: Desen tehnic (cu o pondere de 70%),

* Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont

de: prima medie de la examenul de bacalaureat.

     * Probele de admitere la programul de studiu Arhitectură pot fi susţinute în limba română sau în limba maghiară.

         

Dosar inscriere Licenta

 Actele enumerate in tabelul de mai jos vor fi depuse intr-un dosar plic:

1.  

Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)

2.  

Diplomă de bacalaureat în original şi copie

3.  

Certificat de naştere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)

4.  

Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie  

5.  

Carte de identitate sau pașaport  în copie (şi original pentru conformitate);

6.  

Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;

7.  

Două (2) fotografii tip carte de identitate/ patru (4) fotografii tip carte de identitate pentru specializarea Arhitectură

8.  

Chitanţă de achitare a taxei de admitere.

9.  

Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.

10.   

Acte justificative pentru candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale şi internaţionale

11.   

Pentru candidații care au absolvit o facultate sau au frecventat o facultate și au fost exmatriculați sau retrași sau care sunt în paralel înscriși la o altă facultate / program de studiu al facultății noastre trebuie să depună la dosar în momentul înscrierii adeverință din care să rezulte câți ani au fost înscriși la buget și numărul de semestre în care au beneficiat de burse.

        

Dosar inscriere Master

  Actele enumerate in tabelul de mai jos vor fi depuse intr-un dosar plic:

1.  

Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)

2.  

Diplomă de bacalaureat în original şi copie

3.  

Diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie , respectiv adeverinţă - în original sau copie (din care să rezulte media la examenul de licenţă / diplomă, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licență) - în cazul absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă / diplomă în anul 2017. În cazul în care candidatul prezintă copii , acestea vor fi însoţite de adeverința doveditoare a depunerii actelor în original la înscrierea la o altă facultate.

4.  

Certificat de naştere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)

5.  

Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie  

6.  

Carte de identitate sau pașaport  în copie (şi original pentru conformitate);

7.  

Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;

8.  

Două (2) fotografii tip buletin de identitate;

9.  

Chitanţă de achitare a taxei de admitere.

10.   

Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.

11.   

Supliment la diplomă original și copie pentru promoţiile anterioare.

12.   

Declaraţie pe propria răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de master.

13.   

Adeverinţa din care să reiasă nota pe care au obţinut-o la susţinerea proiectului de diplomă şi media multianuală (acestea reprezentând criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor pe ultimul loc) – Numai candidaţii care au susţinut examenul de diplomă în alte instituţii decât Universitatea din Oradea

 

      Informaţiile referitoare la admitere sunt afişate şi pe pagina de web a Universităţii din Oradea, la adresa: https://www.uoradea.ro/Admitere

 

       ■  Arhiva Admitere

 

coordonator site: Sef lucrari dr.ing. Dan GOMBOS                                        administrator site: Ing. Valeriu-Adrian POPOVICIU