Meniul Principal
 
 
 
 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, 
ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
 

 

Coordonator site: Sef lucrari dr.ing. Dan GOMBOS                                    Administrator Site: Ing. Valeriu-Adrian POPOVICIU