Meniul Principal

admitere 2017

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER

 

Rezultate admitere 2017

Programul de studiu

sesiunea iulie sesiunea septembrie
Rezultate preliminare Rezultate finale Respinsi Rezultate preliminare Rezultate finale Respinsi

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)

PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM)

PDF PDF PDF PDF PDF  

Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC)

PDF PDF PDF PDF PDF  

Arhitectură (Arh)

PDF PDF PDF PDF PDF  

Master Constructii Inteligente si Sustenabile (C.I.S.)

PDF PDF   PDF PDF  

Metodologie confirmare loc concurs admitere (pdf)

 
Locuri disponibile sesiunea iulie / septembrie

Programul de studiu

sesiunea iulie

sesiunea septembrie

Taxa anuala pt. locurile nebugetate

nr. locuri bugetate

nr. locuri taxa

nr. total locuri

nr. locuri bugetate

nr. locuri taxa

nr. total locuri

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)

19 56 75 1 56 57 2.800 lei/an

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM)

19 41 60 19 41 60 2.800 lei/an

Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC)

19 41 60 - 38 38 2.800 lei/an

Arhitectură (Arh)

19 21 40 - 20 20 4.000 lei/an

Master Constructii Inteligente si Sustenabile (C.I.S.)

25 25 50 5 25 30 3.000 lei/an

 

Calendar admitere

Etape

Arhitectura

Constructii Civile Industriale si Agricole, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Masuratori Terestre si Cadastru

MASTER

Constructii Inteligente si Sustenabile

(CIS)

Inscrierea candidatilor

04-11 septembrie 2017

04-12 septembrie 2017

04-11 septembrie 2017

Probe concurs

 - proba I, eliminatorie (desen liber),
   cu admis/respins

12 septembrie 2017

Detalii pdf

 

12 septembrie 2017

(interviu, ora 9 Decanat)

Detalii pdf

 - proba a II-a (desen tehnic)

Afisarea rezultatelor preliminare

13 septembrie 2017

13 septembrie 2017

13 septembrie 2017

Depunerea contestatiilor

13 septembrie 2017 de la ora 9-12

Confirmarea ocuparii locului

14-18 septembrie 2017

Afisarea rezulatelor finale

20-21 septembrie 2017

 

     Inscrierea se va face in sala 102 etajul I, imobilul situat pe str. B.St.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sambata, intre orele 9-12.

 

 Taxe admitere

Taxe Valoare
Taxa de înscriere

150 lei

Taxa pentru contestaţii 150 lei
Taxa de înmatriculare 100 lei
Taxa procesare dosar (pentru studentii straini) 150 euro
 
 

Criterii de admitere

Programul de studiu

Forma şi durata studiilor

Criterii de admitere

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului

Zi, 4 ani

Media la examenul de bacalaureat.

     În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

          - nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

         - certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor 
       digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Măsurători Terestre şi Cadastru

Arhitectură

Zi, 6 ani

Proba 1*: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2*: Desen tehnic (cu o pondere de 70%),

* Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont

de: prima medie de la examenul de bacalaureat.

     * Probele de admitere la programul de studiu Arhitectură pot fi susţinute în limba română sau în limba maghiară.

Dosar inscriere Licenta

      

          Actele enumerate in tabelul de mai jos vor fi depuse intr-un dosar plic:

 

1.  

Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)

2.  

Diplomă de bacalaureat în original şi copie

3.  

Certificat de naştere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)

4.  

Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie  

5.  

Carte de identitate sau pașaport  în copie (şi original pentru conformitate);

6.  

Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;

7.  

Două (2) fotografii tip carte de identitate/ patru (4) fotografii tip carte de identitate pentru specializarea Arhitectură

8.  

Chitanţă de achitare a taxei de admitere.

9.  

Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.

10.   

Acte justificative pentru candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale şi internaţionale

11.   

Pentru candidații care au absolvit o facultate sau au frecventat o facultate și au fost exmatriculați sau retrași sau care sunt în paralel înscriși la o altă facultate / program de studiu al facultății noastre trebuie să depună la dosar în momentul înscrierii adeverință din care să rezulte câți ani au fost înscriși la buget și numărul de semestre în care au beneficiat de burse.

 

Dosar inscriere Master

 

          Actele enumerate in tabelul de mai jos vor fi depuse intr-un dosar plic:

 

1.  

Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)

2.  

Diplomă de bacalaureat în original şi copie

3.  

Diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie , respectiv adeverinţă - în original sau copie (din care să rezulte media la examenul de licenţă / diplomă, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licență) - în cazul absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă / diplomă în anul 2017. În cazul în care candidatul prezintă copii , acestea vor fi însoţite de adeverința doveditoare a depunerii actelor în original la înscrierea la o altă facultate.

4.  

Certificat de naştere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)

5.  

Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie  

6.  

Carte de identitate sau pașaport  în copie (şi original pentru conformitate);

7.  

Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;

8.  

Două (2) fotografii tip buletin de identitate;

9.  

Chitanţă de achitare a taxei de admitere.

10.   

Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.

11.   

Supliment la diplomă original și copie pentru promoţiile anterioare.

12.   

Declaraţie pe propria răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de master.

13.   

Adeverinţa din care să reiasă nota pe care au obţinut-o la susţinerea proiectului de diplomă şi media multianuală (acestea reprezentând criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor pe ultimul loc) – Numai candidaţii care au susţinut examenul de diplomă în alte instituţii decât Universitatea din Oradea

 

 

 
 
Rezultate preliminare admitere sesiunea septembrie 2016
 
Arhitectura CCIA ISPM MTC
  MASTER - CIS  
Metodologie confirmare loc concurs admitere
 
 
 
REZULTATE FINALE ADMITERE IULIE 2016
 
Arhitectura CCIA ISPM MTC
  MASTER - CIS  
Metodologie confirmare loc concurs admitere
 

Programul de studiu

nr. locuri bugetate

nr. locuri taxa

nr. total locuri

Taxa

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)

3

53

 

2.800 lei/an (3 rate)

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM)

13

41

 

2.800 lei/an (3 rate)

Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC)

0

40

 

2.800 lei/an (3 rate)

Arhitectură (Arh)

10

21

 

4.000 lei/an (3 rate)

Master Constructii Inteligente si Sustenabile (C.I.S.)

7

13

 

3.000 lei/an

 

                                                 
Perioada Arhitectura Constructii Civile Industriale si Agricole, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Masuratori Terestre si Cadastru

MASTER

Constructii Inteligente si Sustenabile

(CIS)

   inscrierea candidatilor

05-12 septembrie

05-17 septembrie

05-17 septembrie

Arhitectura

 - proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R

14 septembrie 2016  

19 septembrie 2016

- proba a II-a (desen tehnic)

14 septembrie 2016  
- depunerea contestatiilor      
- afisarea rezultatelor preliminare 15 septembrie 2016 18 septembrie 2016 19 septembrie 2016
   confirmarea ocuparii locului 19-21 septembrie 2016 19-21 septembrie 2016 20-21 septembrie 2016
   afisarea rezulatelor finale 22 septembrie 2016 22 septembrie 2016 22 septembrie 2016
               Inscrierea se va face in sala 102 etajul I, imobilul situat pe str. B.St.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sambata, intre orele 9-12.

 Taxe admitere

 
Taxe Valoare
Taxa de înscriere

150 lei

Taxa pentru contestaţii 150 lei
Taxa de înmatriculare 100 lei
Taxa procesare dosar (pentru studentii straini) 150 euro
 
 

Criterii de admitere

Programul de studiu

Forma şi durata studiilor

Criterii de admitere

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului

Zi, 4 ani

Media la examenul de bacalaureat.

     În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

          - nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

         - certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor 
       digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Măsurători Terestre şi Cadastru

Arhitectură

Zi, 6 ani

Proba 1*: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2*: Desen tehnic (cu o pondere de 70%),

* Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont

de: Media la Matematică la examenul de bacalaureat.

                  * Probele de admitere la programul de studiu Arhitectură pot fi susţinute în limba română sau în limba maghiară.

 
Dosar inscriere

       Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic :

1.

    - Cereri de înscriere sub semnătură proprie.

2.    - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015);
3.     - certificat de naştere, copie legalizată;
4.     - certificat de căsătorie, copie legalizată, dacă este cazul;
5.     - carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
6.     - 2 (două) fotografii tip buletin, 4 (patru) fotografii pt. admiterea la arhitectura;
7.     - adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
8.     - Foaia matricola pt. admiterea la Arhitectura.
9.      - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate), diploma de licenţă sau diploma de absolvire a unei facultăţi sau a unei forme scurte de învăţământ, în original, sau copie legalizată, supliment la diplomă sau situaţia şcolară, adeverinţă de la facultatea absolvită din care să rezulte anii studiaţi la forma cu buget sau taxă şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă de studiu sau socială, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea domeniu/ sau un alt program de studiu;;
10.     - chitanţă de achitare a taxei de înscriere.
            ***pt informatii suplimentare si reduceri taxe vezi metodologia admitere
 
 

admitere sesiunea septembrie 2015

 

REZULTATE FINALE CONCURS ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 ARHITECTURA CCIA ISPM MTC
  Lista finala cu respinsi la programele de studii inginerie
MASTER
 
 

Rezolvare subiecte sesiunea septembrie 2015

 
Informatii specializari                                                              Arhitectura pregatire candidati
 
 
Programul de studiu nr. locuri bugetate nr. locuri taxa nr. total locuri ramase Taxa
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA) - 55 55 3.100 lei / an
Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM) 10 41 51 2.800 lei / an
Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC) - 37 37 2.800 lei / an
Arhitectură (Arh) 1 20 21 4.000 lei / an
Studii de Masterat 3 14 17 -
                                                 
Perioada Arhitectura Constructii Civile Industriale si Agricole, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Masuratori Terestre si Cadastru

   inscrierea candidatilor

07-11 septembrie 2015

07-17.09.2015, ora 1200

Arhitectura

 - proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R

15 septembrie 2015

_

- proba a II-a (desen tehnic)

15 septembrie 2015 _
- depunerea contestatiilor  
- afisarea rezultatelor preliminare 17 septembrie 2015

   afisarea rezultatelor preliminare

  17 septembrie 2015
   confirmarea ocuparii locului 17 – 18 septembrie 2015 18 septembrie 2015
   afisarea rezulatelor finale 21 septembrie 2015 21 septembrie 2015
               Inscrierea se va face in sala 102 etajul I, imobilul situat pe str. B.St.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sambata-duminica, intre orele 9-12.

 Taxe admitere

 
Taxe Valoare
Taxa de înscriere

150 lei

Taxa pentru contestaţii 150 lei
Taxa de înmatriculare 100 lei
Taxa procesare dosar (pentru studentii straini) 150 euro
 
 

Criterii de admitere

Programul de studiu

Forma şi durata studiilor

Criterii de admitere

Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului

Zi, 4 ani

Media la examenul de bacalaureat.

     În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

          - nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

         - certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor 
       digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Măsurători Terestre şi Cadastru

Arhitectură

Zi, 6 ani

Proba 1*: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2*: Desen tehnic (cu o pondere de 70%),

* Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont

de: Media la Matematică la examenul de bacalaureat.

                  * Probele de admitere la programul de studiu Arhitectură pot fi susţinute în limba română sau în limba maghiară.

 
Dosar inscriere

       Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic :

1.

    - Cereri de înscriere sub semnătură proprie. (Pt. specializarea Arhitectura)

                                                                     (Pt. specializarea CCIA si ISPM)

                                                                     (Pt. specializarea MTC)

2.    - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015);
3.     - certificat de naştere, copie legalizată;
4.     - certificat de căsătorie, copie legalizată, dacă este cazul;
5.     - carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
6.     - 2 (două) fotografii tip buletin, 4 (patru) fotografii pt. admiterea la arhitectura;
7.     - adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
8.     - Foaia matricola pt. admiterea la Arhitectura.
9.      - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate), diploma de licenţă sau diploma de absolvire a unei facultăţi sau a unei forme scurte de învăţământ, în original, sau copie legalizată, supliment la diplomă sau situaţia şcolară, adeverinţă de la facultatea absolvită din care să rezulte anii studiaţi la forma cu buget sau taxă şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă de studiu sau socială, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea domeniu/ sau un alt program de studiu;;
10.     - chitanţă de achitare a taxei de înscriere.
            ***pt informatii suplimentare si reduceri taxe vezi metodologia admitere

 

CALENDAR ADMITERE septembrie 2015

STUDII DE MASTERAT

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, etaj I, tel. 0259 408447

        Înscrieri: 07-15 septembrie 2015 (luni-vineri 900 -1600; sâmbătă - duminică 900 -1200)

Susţinerea probei de concurs (interviu):

16 septembrie 2015
ora 9
00 sala A2

Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie 2015

Confirmări: 17-18 septembrie 2015

Afişarea rezultatelor finale: 21 septembrie 2015

 

CALENDAR ADMITERE IULIE 2015 – STUDII DE MASTERAT

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, etaj I, tel. 0259 408447

        Înscrieri programe inginerie: 13-23 iulie 2015 (luni-vineri 900 -1600; sâmbătă - duminică 900 -1200)

Susţinerea probei de concurs (interviu): 24 iulie 2015

Afişarea rezultatelor preliminare: 27 iulie 2015

Confirmări: 27-31 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale: 3 august 2015

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, 
ANUL UNIVERSITAR 2015-2016
 

 
 

REZULTATE FINALE CONCURS ADMITERE SESIUNEA IULIE 2015

 ARHITECTURA CCIA ISPM MTC
  Lista finala cu respinsi la programele de studii inginerie
MASTER
 

 

 

Admitere 2014

 

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA Septembrie 2014

 

Se mai pot face inscrieri la Facultatea de Construcţii şi Arhitectură:

- până în 23.09.2014 la programul de studiu Arhitectură
probele se vor susţine în 24.09.2014

- până în 24.09.2014 la programele de studiu Măsurători Terestre şi Cadastru, Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului

 

rezultate partiale admitere sesiunea septembrie 2014 

 

Confirmarea locurilor se va face pana in 30 spetembrie 2014 orele 15

 

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi

Studii ciclul I și ciclul II

Sesiunea septembrie 2014

 

rezultate partiale admitere sesiunea iulie 2014

 
 
 
Programul de studiu nr.total locuri buget Taxa
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA) 56 2 3.100 lei / an
Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM) 41 4 2.800 lei / an
Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC) 41 5 2.800 lei / an
Arhitectură (Arh) 21 8 4.000 lei / an
                                                 
Perioada Arhitectura Constructii Civile Industriale si Agricole, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Masuratori Terestre si Cadastru

   inscrierea candidatilor

08-12.septembrie 2014

08-19 septembrie 2014

Arhitectura

 - proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R

16 septembrie 2014

_

- proba a II-a (desen tehnic)

17 septembrie 2014 _
- depunerea contestatiilor  
- afisarea rezultatelor preliminare 22.septembrie 2014 22.septembrie 2014

   afisarea rezultatelor preliminare

   
   confirmarea ocuparii locului 25.septembrie 2014 25.septembrie 2014
   afisarea rezulatelor finale 25.septembrie 2014 25.septembrie 2014
               Inscrierea se va face la secretariatul facultatii, imobilul situat pe str. B.St.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sambata-duminica, intre orele 9-12.
 

 Taxe admitere

 
Taxe Valoare
Taxa de înscriere

150 lei

Taxa pentru contestaţii 150 lei
Taxa de înmatriculare 100 lei
Taxa procesare dosar (pentru studentii straini) 150 euro
 
 

Admitere 2013

 

LISTA FINALĂ A CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI LICENŢĂ SESIUNEA IULIE, SEPTEMBRIE 2013 (pdf)

 

Sesiunea septembrie 2013

 

Programul de studiu

Rezultate partiale septembrie 2013 Rezultate finale septembrie 2013
 

ARHITECTURĂ

format pdf

format pdf
  Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)

format pdf

format pdf
  Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM) format pdf format pdf
  Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC) format pdf format pdf
Lista finala a candidatilor declarati respinsi - sesiunea septembrie 2013 (toate specializarile)
 
  • CALENDAR ADMITERE Sesiunea septembrie 2013
                                                 
Perioada Arhitectura Constructii Civile Industriale si Agricole, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Masuratori Terestre si Cadastru

   inscrierea candidatilor

06-20 septembrie

   06 -20 septembrie

Arhitectura

 - proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R

23 septembrie

_

- proba a II-a (desen tehnic)

24 septembrie _
- afisarea rezultatelor preliminare 25 septembrie _

   afisarea rezultatelor preliminare

25 septembrie    25 septembrie
   confirmarea ocuparii locului 26 septembrie

   26 septembrie

   afisarea rezulatelor finale 27 septembrie

   27 septembrie

               Inscrierea se va face la secretariatul facultatii, imobilul situat pe str. B.St.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sambata-duminica, intre orele 9-12.
 

PREGATIRE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURA
IN PERIOADA 19 AUGUST - 20
SEPTEMBRIE

 

Anunt pregatire (pdf)

 

Tematica subiecte (pdf)

 

REZULTATE ADMITERE

-sesiunea iulie 2013-

 

Programul de studiu

Rezultate partiale iunie 2013 Rezultate finale iunie 2013  
  Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)

format pdf

format pdf  
  Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM)

format pdf

format pdf  
  Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC)

format pdf

format pdf  
 
 

Admitere 2012

 

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012

 

Constructii civile industriale si agricole

Inginerie sanitara si protectia mediului

        

Masuratori terestre si cadastru

 

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2012

 

Constructii civile industriale si agricole

Inginerie sanitara si protectia mediului

        

Masuratori terestre si cadastru

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012

(format pdf)

 

Admitere 2010 

REZOLVARE CONTESTATII iulie 2010

 

 

Rezolvare Proba 1 Desen Tehnic

 

Rezolvare Proba 2 Desen LIBER

 

 

REZULTATE PROVIZORII ADMITERE SESIUNEA IULIE 2010

 

Rezultatele concursului de admitere
Studii de licenţă
Sesiunea Iulie 2010
Specializarea - Arhitectură

 

 

Lista candidaţilor declaraţi admişi Studii de licenţă
Specializarea - Constructii civile, industriale si agricole
 

 

Lista candidaţilor declaraţi admişi Studii de licenţă
Specializarea - Măsurători terestre şi cadastru
 

 

Lista candidaţilor declaraţi admişi Studii de licenţă
Specializarea - Inginerie sanitară şi protecţia mediului
Sesiunea Iulie 2010

 

 

Lista candidaţilor declaraţi respinşi

 

 

Coordonator site: Sef lucrari dr.ing. Dan GOMBOS                                Administrator Site: Ing. Valeriu-Adrian POPOVICIU